Welkom op de nieuwe site van de PV Gouda
Op onze site kunt u alle informatie vinden over toekomstige evenementen en onze clubs

Beste collega’s, leden en niet-leden,
Graag willen we ons “opnieuw” presenteren en onze plannen aan jullie voorleggen.
Mede door de Corona-pandemie hebben we de afgelopen periode erg weinig kunnen organiseren voor onze leden.
Hier willen we – met jullie hulp - verandering in brengen!
De personeelsvereniging wil de focus meer gaan leggen op de actieve (nog werkende) leden.
Natuurlijk zijn de buitengewone leden (gepensioneerden) wel welkom bij de activiteiten.
We brengen hen geen contributie meer in rekening maar vragen een iets hogere bijdrage per activiteit.
Ook willen wij jullie meer betrekken bij het organiseren van activiteiten.
Dus, heb je een leuk  idee? Leg het voor aan de personeelsverenging zodat we dit samen kunnen uitvoeren.
Om meer activiteiten te organiseren hebben we nieuwe bestuursleden nodig.
Momenteel bestaat het bestuur uit 6 personen, maar de voorzitter zal binnenkort aftreden vanwege pré-pensionering.
We zijn dus met spoed op zoek naar een nieuwe voorzitter en daarnaast zoeken wij ook nog algemeen bestuursleden.
We streven naar een bestuur van 7 tot 9 leden.
Je hoeft geen jaren in dienst te zijn om je hiervoor aan te melden, ook nieuwe medewerkers zijn van harte welkom.
Het is leuk werk, je krijgt altijd blije gezichten en het kost maar een aantal uur per maand.
De personeelsverenging krijgt een nieuwe naam: PV55 en een daarbij behorende website: www.PV55.nl.
Deze naam moet officieel worden gewijzigd in de statuten, daarom is de naamswijziging voorgelegd in de algemene ledenvergadering.
Tijdens de vervolgvergadering – uitnodiging volgt – wordt de naam met toestemming van de leden officieel bekrachtigd.
Er is gekozen voor een officiele naamswijziging omdat wij officieel nog steeds “Personeelsvereniging Unichema Gouda” heten.
We hebben gekozen om de naam van de werkgever helemaal weg te laten en het oprichtingsjaar van de personeelsvereniging op te nemen in de nieuwe naam PV55.
Diedeke
Paul van Berg
Dennis Bergsma
Thomas Blundell
Rowena Burger
Ron van Aken


Hier vindt u de laatste informatie over de evenementen

  


Informatie evenementen

 Gebruik het contactformulier als u contact met ons wilt opnemen.